DETEKTOR LEVIZJE

Nga detektore  lëvizje analoge ne detektore te levizjes dixhital, seria paradoks i detektoreve te levizjes kombinon veçori të përparuara dhe teknologji të patentuar për të siguruar një nivel të lartë të zbulimit dhe parandalimit te alarmit te rreme. Çfarëdo aplikimi ka një detektor lëvizje paradoks që do të përshtaten me nevojat tuaja dhe të tejkaloj pritjet tuaja.Zhvilluar per aplikime te sigurise se larte.